Image
Image
Welcome To Mr. Red Cafe

ABOUT MR. REDCAFE?

Explore Now...

Welcome to Mr. Red Cafe

Our Menu

Check out our current menu!
 • Image

  1. GỎI CUỐN

  $7.50
 • Image

  22. CHẢ CÁ HÀ NỘI

  $24.50
 • Image

  V1. GỎI CUỐN BƠ

  $7.50
 • Image

  V2. NEM CHAY

  $7.00
 • Image

  V3. NỘM ĐU ĐỦ CHAY

  $14.00
 • Image

  V4. NỘM XOÀI XANH ĐẬU PHỤ RÁN

  $14.00
 • Image

  19. BÚN NEM CUA BỂ

  $21.00
 • Image

  2. NỘM ĐU ĐỦ BÒ KHÔ

  $14.00
 • Image

  3. NỘM XOÀI XANH TÔM TƯƠI

  $14.00
 • Image

  4. CHẢ CỐM

  $14.00
 • Image

  5. CÁNH GÀ TẨM BỘT

  $15.00
 • Image

  6. BÁNH GIÒ

  $7.50

Stay update with us

Our Blog

Award Winning Restaurant

Our Brand